I dagarna släppte Kommuninvest en rapport som visar att Uppsalas låneskuld ökat kraftigt sedan maktskiftet 2014. En för hög låneskult riskerar att urholka Uppsalas ekonomi och leda till en upprepning av de tuffa tiderna som Uppsala upplevde i början av 90-talet. Då gick kommunen back med en miljon om dagen vilket slutade med stora nedskärningar i skola, vård och omsorg.

– Att låta låneskulden öka med 3 miljarder på 3 år är inte ansvarsfullt, säger Mohamad Hassan (L). S, MP och V måste ta ansvar för detta. Inte driva kommunen mot ruinens brant.

En stor låneskuld blottar Uppsala för flera risker. Den största risken är en eventuell räntehöjning; en procents räntehöjning skulle innebära cirka 140 miljoner i ökade kostnader och dessa marginaler finns inte idag i kommunens resultat. En annan risk är att Uppsala kommun förlorar i rating, vilket leder till att kommunens lån blir dyrare.

– Vi har ett potentiellt skräckscenario framför oss om inte kommunledningen vidtar nödvändiga åtgärder, konstaterar, säger Mohamad Hassan (L).

För möjliga lösningar finns till hands. Uppsala kommun har stora tillgångar möjliga att sälja av och skrinlagda investeringar som kan väckas till liv och ge en hel del till tillbaka till kommunens kassa, som då kan gå till att betala av lån.

– Vi behöver agera nu. För att Uppsala ska kunna tillmötesgå de behov som finns i en tillväxtkommun måste vi politiker vara ansvarsfulla med kommunens pengar. Vi föreslår att en plan omgående tas fram för att på ett smart och hållbart sätt minska låneskulden i Uppsala kommun som helhet. Frågan är viktig och måste hanteras över blockgränserna, säger Mohamad Hassan (L).

– Liberalerna vill lämna ett hållbart samhälle till våra barn, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  Då kan vi inte skjuta detta framför oss, avslutar Mohamad Hassan (L).

Läs mer om Kommuninvests rapport här.

För mer information:

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94