Den senaste tiden har diskussionen rasat kring antalet hemvister eller omklädningsrum på Studenternas och vilka som ska respektive inte ska ha rätt att vara där. Liberalernas Mohamad Hassan, kommunalråd och vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden redogör för sin och Liberalernas syn på saken. Debattartikeln är tidigare publicerad på unt.se.

Liberalernas kommentar:

Nu har frågan om ett extra omklädningsrum på nya Studenternas lett till en (välbefogad) storm där många är arga och besvikna på att planeringen ändras så sent i processen. Jag har stor respekt för alla reaktioner och den frustration som jag ser i de många inläggen på sociala medier. Att ändringen kan uppfattas som riktad mot just Sirius, och till Dalkurds fördel, är mycket tråkigt och beklagligt. Ett, två eller tre omklädningsrum i en ny arena borde egentligen inte leda till en storm och besvikelse, men situationen är mycket ömtålig på grund av tidigare agerande och publiciteten kring Dalkurds eventuella flytt till Uppsala.

Nu står ord mot ord om huruvida det tidigare funnits en, två eller tre omklädningsrum eller hemvister inritade på den nya arenan. Vad jag har kunnat se i de handlingar vi har haft i kommunfullmäktige så har vi inte fattat något beslut om antalet omklädningsrum. Men låt oss dela på frågan och ta varje del för sig. Låt oss ta det ekonomiska först.

Uppsala kommun bygger en ny arena som lär kosta cirka en miljard, alla delar inräknade. I en tid då kommunens låneskuld stadigt ökar, vi uppe på cirka 15 miljarder i dagsläget, så måste varje investering betala sig. Min uppfattning är att den nya arenans kapacitet måste utnyttjas maximalt, dvs. vi måste få ut så mycket som möjligt av varje yta och på så sätt öka kommunens intäkter.  Utifrån det ekonomiska perspektivet tycker jag därför att tre omklädningsrum är befogat.

Utgår vi istället från det sportsliga, och fokuserar på Sirius och Uppsalalagets behov och önskemål så kan perspektivet ändras, förståelsen öka och empatin stärkas. Sirius har i nästan 100 år kämpat för att få till en bra infrastruktur för idrotten i Uppsala och nu när kampen nästan är i mål så tvingas Sirius dela ”skörden” med ett lag som glider in i sista sekunden utan att ha gjort jobbet.

Det är dags för Dalkurd att bestämma sig. I nuläget beter de sig märkligt gentemot sin egen kommun, sin publik och sina medlemmar i Borlänge. Laget har varit på gång att flytta i flera år och deras kontakter med andra kommuner har tyvärr lett till otrevlig atmosfär i de aktuella kommunerna.  Dalkurd måste bestämma sig. De behöver ta ansvar för sin verksamhet i Borlänge och inse att en flytt av en stor förening inte blir enkelt vare sig för dem själva eller för en eventuell mottagarkommun. Idrotten behöver långsiktighet, tålamod och stabilitet. Det får man om man visar att man vill satsa seriöst. Vad har vi för garantier för att Dalkurd efter några år inte startar om samma karusell och flyttar på nytt?

Att säga ja till fler omklädningsrum på Studenternas är inte detsamma som att säga ja till Dalkurd. I Uppsala har vi flera lag som framöver kan bli aktuella för Studenternas utöver Uppsala IK och Sirius. GUSK, UNIK, Uppsala IF, Vaksala SK, Uppsala Kurd, Bälinge IF är exempel på Uppsalalag med stor potential. Bygger vi en ny arena måste vi vara redo för framtiden.

Således, med tanke på att kommunen investerar nästan en miljard så måste alla ytor på den nya arenan användas smart och maximalt. Det ökar intäkterna. Det betyder inte att jag anser att samtliga lag ska ha sina träningar på Studenternas, men att det ska vara en matcharena för alla lag som vill betala. Det har även Sirius varit med på.  Avslutningsvis vill jag dock understryka vikten att ta hand om de föreningar, som exempelvis Sirius, som i årtionden kämpat för Uppsalas idrotter och lyckats marknadsföra Uppsala på ett beundransvärt sätt. Det får vi aldrig glömma i detta viktiga sammanhang. Tack för att ni gör Uppsala så bra!

Mohamad Hassan (L)