PRESSMEDDELANDE

Ikväll valde Liberalerna i Uppsala kommun Mohamad Hassan till första namn på kommunlistan och Helena Hedman Skoglund till andra namn. Båda valdes enhälligt av de många medlemmar som samlats. Mohamad Hassan är idag partiets kommunalråd och väljs till gruppledare för tredje gången.

– Med erfarenhet som kommunalråd såväl i majoritet som i opposition är jag redo för att i den kommande valrörelsen att övertyga Uppsalaborna om att Liberalernas politik är vägen framåt för Uppsala, säger Mohamad Hassan (L). Det finns mycket kvar att uträtta för att Uppsala ska bli en förstklassig kommun för invånarna, föreningarna och företagen.

Helena Hedman Skoglund arbetar i dagsläget som politisk sekreterare för Liberalerna och är välkänd inom partiet. Hon har en bakgrund i skolvärlden som legitimerad lärare och är engagerad i funktionsfrågor. Helena har tidigare haft förtroendeuppdrag för partiet i styrelsen för vård och bildning och där varit ordförande i individutskottet. Under en period drev Helena också liberal politik i äldrenämnden.

– Jag ser fram emot att i en ny roll få använda mina kunskaper och erfarenheter och omsätta dessa till liberal politik, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för Uppsalas barn, unga och funktionsvarierade, säger Helena Hedman Skoglund (L).

– Tillsammans med Helena och övriga personer på Liberalernas lista känner jag mig trygg i att vi har ett lag redo att utmana det rödgröna styret, säger Mohamad Hassan (L).

Hela listan, med 51 namn, fastställdes enhälligt.

Första 15 namnen på listan:

 1. Mohamad Hassan
 2. Helena Hedman Skoglund
 3. Benny Lindholm
 4. Eva Edwardsson
 5. Anders A. Aronsson
 6. Amanda Kanange
 7. Mats Dafnäs
 8. Oscar Matti
 9. Angelique Prinz Blix
 10. Peter Nordgren
 11. Erica Närlinge
 12. Anders Wallin
 13. Susanne Eriksson
 14. Helena Ling
 15. Bodil Frick

 

För mer information:

Mohamad Hassan (L), 073-048 89 23

Helena Hedman Skoglund (L), 072-518 92 94