Ordförande, fullmäktige och åhörare!

Som representant för ett feministiskt parti där jämställdheten är central är jag glad över de delar i de rödgrönas budget som främjar jämställdhet, lyfter hbtq-frågor och äntligen har fattat vikten av att ta hedersrelaterat våld och förtryck på allvar. Så långt är jag som liberal nöjd.

Men samtidigt saknar jag en politik som gör att resurser till skola, vård och omsorg används smart och levererar det Uppsalaborna har rätt att förvänta sig. Skattemedel ska användas smart.

Det krävs därför ett tydligt, engagerat och närvarande ledarskap. De rödgröna gör det enkelt för sig genom att blunda för verkligheten. Deras budget ägnas mer åt symbolpolitik än progressiv politik.

Uppsala ska framåt.  Men jag är orolig. Inom vissa verksamheter går utvecklingen bakåt. För människor som är socialt utsatta är situationen tuffare än någonsin. Gottsunda räknas nu till de särskilt utsatta områdena, något som aldrig skedde under Liberalernas tid vid makten – våra satsningar gav framgång. Det ironiska är att, framför allt Vänsterpartiet, gick till val på att minska klyftorna. Idag är fler personer långtidsberoende av bidrag än tidigare. Vart tog era satsningar på jobb och utbildning vägen?

Även företagare och näringslivet upplever att Uppsala går i fel riktning. Svenskt näringslivs rankning, är en bra indikator, men det finns mycket annat att ta på. Avtal med byggherrar som rivs upp trots att det är kommunen som felat, gatuavstängningar som gett handlare ekonomiska svårigheter, missade etableringar, upphandlingar där Uppsala-företag inte kan vara med, avsaknad av upphandlingar där de rödgröna socialiserar verksamhet efter verksamhet och låter bli att förlänga avtal eller göra nya upphandlingar. Listan kan göras långt. I grunden handlar det om saknad förståelse för entreprenörer och småföretagare samt vilka förutsättningar som krävs för att driva företag och hur viktiga företagare är för Uppsalas utveckling.

Nu har jag synat de rödgrönas politik. Vad vill Liberalerna då?

Liberalernas budget bottnar i den liberala ideologin. Liberalismen är den ideologi som visat att det går att kombinera marknadsekonomi och socialt ansvarstagande, alltså att ha ett modernt välfärdssamhälle. Det är vår utgångspunkt när vi lägger fram vår budget. Vi hushåller med Uppsalabornas skattemedel. Vi investerar i viktiga verksamheter; skola, stöd till personer med funktionsnedsättning, deltidsbrandmän, bredd-idrott, civilsamhället, integration, trygghet, valfrihet och det gröna hållbara Uppsala. Allt behöver inte kosta pengar. Det liberala ledarskapet gör tydliga prioriteringar så att skattemedel används smartare.

Allt börjar med skolan. Om skolan lyckas, lyckas individen och Uppsala. Därför prioriterar vi liberaler alltid skola och utbildning. Så också i denna budget. Lågstadiet och lärares arbetssituation är viktiga delar i vår alternativa budget.

Ordförande, i en tid där regeringen vill försämra assistansen och stödet till personer med funktionsnedsättning står Liberalerna upp för rätten till ett gott liv, på samma villkor som alla andra. Vi vill ge bättre stöd och samordning i kontakt med myndigheter, avlasta närstående/anhöriga, bygga bort köerna till särskilt boende, jobba för en mer aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning och se till att fler får jobb.

Miljö- och klimathotet är stort och alla måste bidra för att hindra utvecklingen. Det är inte enbart en ekologisk fråga, utan också en fråga om fred och frihet och en trivsam och hälsosam värld. Liberalerna har höga ambitioner inom miljöområdet och vill bland annat att nya stadsdelar blir självförsörjande ekosystem och införa en variant miljözoner.

Men, för att återgå till majoritetens budget – jag vill ställa frågor till kommunalråden Marlene Burwick, Maria Gardfjell och Ilona Szatmari Waldau.

Marlene; Socialdemokraterna har slagit sig för bröstet och sagt att ni skulle komma tillrätta med ekonomin. Skattehöjningen räddade er. Nu hinner den oroväckande ökningen av låneskulden ikapp er. Progonsen för 2017 är en låneskuld på knappt 16 miljarder! Sedan 2014 har låneskulden ökat med knappt 4 miljarder. När kommer du att agera för att Uppsalas låneskuld ska minska?

Maria; Miljöpartiet gick till val på att stärka skolan och göra lokala satsningar på i princip samtliga skolområden och höja lärarlönerna. Nu flera år senare vet vi att jakten på bilar och ogenomtänkta omläggningar av gator blev huvudfokuset. Tänk om skolan var lika viktigt som cykelvägarna för er. När kommer era skolsatsningar?

Ilona; Vänsterpartiet ville minska klyftorna. Men hur känns det nu när klyftorna har ökat i Uppsala och när Gottsunda numera finns på den listan över nya särskilt utsatta områden? Var inte det ni skulle motverka?

Slutligen,

Liberalernas budget är vägen framåt för Uppsala. För ett grönt Uppsala med välskötta finanser och en skola i världsklass. Jag avslutar med att yrka bifall till Liberalernas förslag till mål och budget samt Liberalernas förslag till skattesats.