2017-04-04

PRESSMEDDELANDE

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande i Kommunrevisionen!

Kommunfullmäktige har utsett Erica Närlinge (L) till ny ordförande i Kommunrevisionen, vars uppgift är att granska kommunens verksamhet och de förtroendevaldas ansvarstagande.

-Jag tror att alla vill att kommunen sköts effektivt och enligt de lagar och regler som finns. För mig är det ett hedersuppdrag att få vara med och se till att min kommun fungerar så bra som möjligt, säger Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunrevisionen har ett viktigt uppdrag i den lokala demokratin och ger så väl politiker som medborgare insyn i hur kommunen drivs.

– Det behövs insyn och ansvarsutkrävande för att folk ska kunna informera sig om hur kommunen sköts innan de går och röstar. En viktig del i min egen liberala övertygelse är att den politiska makten måste verka inom fastslagna ramar, och att den måste tåla att granskas, kommenterar Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

 

Fakta om Erica Närlinge:

Erica är 35 år, bosatt i centrala Uppsala och arbetar till vardags som biträdande kanslichef och borgarrådssekreterare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Hon har gedigen erfarenhet av kommunpolitik har tidigare varit verksam i Uppsala kommun, både som politisk sekreterare och som förtroendevald i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden.

Fakta om Kommunrevisionen:

Revisorerna prövar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För mer information:

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94