De flesta plastpåsar som används idag är gjorda av fossila bränslen och utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska göra en aktiv insats; föregå med gott exempel och uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material.

– Jag vill att Uppsala kommun redan i år aktivt agerar för att byta ut plastpåsar som är producerade av fossilt bränsle mot klimat- och miljösmarta alternativ. 2019 behöver vi inte ha några miljöfarliga plastpåsar kvar i kommunal verksamhet, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Arbete för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle görs redan idag på EU-nivå liksom i flera andra länder runt om i världen liksom i ett antal svenska kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att Uppsala kommun inte har tagit tag i frågan, och gått före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och miljökommun, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Jag vill att Uppsala kommun ska agera miljö- och klimatsmart och visa vägen för näringslivet i Uppsala, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 30 januari 2017 där vi föreslår att kommunen agerar för att fasa ut miljöfarlig plast. Läs motionen här.

För pressmeddelande i pdf, klicka här.

För med information:

Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare (L)
072-518 92 94

 

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!