Liberalernas Mohamad Hassan, kommunalråd och 2:e vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden är starkt kritiskt till de rödgrönas hantering av Studenterna. I samband med dagens besked från de rödgröna sa Mohamad Hassan så här i ett pressmeddelande:

-Hade de rödgröna hållit fast vid Liberalernas och Alliansens beslut i mars 2014, hade vi haft en nästan färdig arena nu. I stället ändrar de rödgröna sig gång på gång och resultatet blir nu en betydligt sämre arena, säger Mohamad Hassan (L).

Processen kring Studenternas har utifrån ett demokratiskt perspektiv varit mycket märklig och sluten.

– Som oppositionsparti har vi inte haft tillräcklig insyn i projektet. Därför krävde Liberalerna för ett par veckor sedan en haverikommission, för att reda ut vad som händer och när nya Studenternas blir veklighet. Som en konsekvens av vårt krav kommer ärendet nu åter upp på dagordningen, säger Mohamad Hassan (L).

Majoritetens nya förslag innebär betydligt sämre publikkapacitet, sämre flexibilitet och färre kommersiella ytor.

– Jag är besviken och bekymrad, summerar Mohamad Hassan (L). Skattebetalare och föreningar får betala för bristande styrning genom en sämre arena. Liberalerna vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa idrottsstad, det blir vi inte på detta sätt.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: PRESSMEDDELANDE Liberalerna – Den rödgröna hanteringen av Studenternas – en fars.

Läs vad UNT och SVT skriver.

Planeringen för bygget av ett nytt Studenternas har pågått länge. Här är en historiebeskrivning av processen: 

Mars 2014 – Efter många år av utredande och kommunala processer (vi är självklart självkritiska till att beslutet inte kom tidigare) beslutade kommunfullmäktige i Uppsala mars 2014, under Liberalerna och Alliansens ledning, att bygga ett nytt Studenternas. Beslutet innebar att den nya arenan skulle byggas med 10 000 platser med möjlighet till utbyggnad till 15 000 platser. Arenan skulle därutöver kunna användas för bandy eftersom underlaget kunde omvandlas till is på samma sätt som Friends och Tele2 arena. Investeringen fastställdes till mellan 380- 530 mnkr beroende på publikkapaciteten 10 000 eller 15000.

Hösten 2014 – Liberalerna och alliansen förlorar valet hösten 2014. De rödgröna river upp beslutet om arenan och sätter stopp för byggstart och fattar ett nytt ett beslut om att inkludera en bandyarena. Första fördröjningen är ett faktum.

November 2015 – Efter nästan ett års utredning och miljoner i konsultarvode river de rödgröna upp sitt beslut från hösten 2014 och fattar ett nytt beslut om Studenternas med max kapacitet på 10 000 platser. Här var vi i Liberalerna väldigt aktiva för att ”rädda” situationen med tillräcklig läktarkapacitet. Siffor om 3000 tusen nämndens av de rödgröna under processen samt en idé om att återanvända de nuvarande byggnaderna från i början av 1900-talet då Studenternas byggdes.

Nuläge – Efter många utredningar och fördröjningar lägger de rödgröna fram ett förslag som sett till pengar är nästan identiskt med Liberalernas och Alliansens beslut i mars 2014. Skillnaden är att nu får arenan betydligt sämre publikkapacitet, sämre flexibilitet och färre kommersiella ytor vilka annars ger ökade intäkter och vid eventuell försäljning kunnat ge oss en stor del av vår investering tillbaka.

Således, efter tre år av förhalanden från majoriteten har inflationen och en överhettad marknad hunnit i kapp och konsekvensen blir att skattebetalare och föreningar får betala för bristande styrning både idrottsligt, genom en sämre arena, och ekonomiskt. Skattepengarna hade räckt längre om inte S, MP och V rivit upp demokratiskt fattade beslut.