PRESSMEDDELANDE

Nej till en halv miljard som inte ger något nytt. Flytta Fyrishov!

När hundratals miljoner ska investeras för att förbättra tillgången till simhallar för bredd- och elitsimmare, samt för barn, unga och motionärer vill Liberalerna att pengarna ska användas smart. Det nu presenterade förslaget håller inte måttet, utan blir ett lappande och lagande, och ger inte tillräckligt mycket för pengarna, vilket är allvarligt då kommunen redan har en hög låneskuld.

Liberalerna vill att Uppsala kommun ska våga tänka nytt och långsiktigt och inte nöja sig med att förbättra ett 25 år gammalt bad, utan satsa för framtiden.

– För samma summa som det kostar att bygga ut och renovera kan vi få ett helt nytt bad, med nya spännande attraktioner, som håller betydligt längre och maximerar investeringen, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Det har nybyggnationer av äventyrsbad på andra ställen i Sverige visat, fortsätter han.

– Nya simbassänger är angeläget. Men till rätt pris. Borås byggde sin 50 metersbassäng för 50 miljoner, Umeå lyxade till med 100 miljoner medan samma bassäng kommer att kommer att kosta drygt 200 miljoner kronor i Uppsala. Jag är rädd att simföreningarna inte kommer att ha råd att hyra anläggningen om vi bygger så dyrt, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Det nuvarande förslaget kommer inte lösa behovet av simhallar. Jag tycker att det är viktigt att vi gör rätt nu, och inte tar förhastade beslut. Fyrishovs egna investeringar gör att badet håller i några år till. Vi behöver ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med samma problem igen om några år, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till nya Studenternas, för att locka besökare att vid samma tillfälle även besöka nya Fyrishov. Det öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats.

– Marken som Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd miljarder. Där skulle vi kunna bygga bostäder i ett fantastiskt läge, och få in pengar till kommunens kärnverksamheter, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Städer i liknande storlek som Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare hallar för träningssim och motionssim är nödvändigt.

– Vi vill se en ökad satsning på simning och simkunnighet framöver, då behövs fler hallar avslutar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94