Vid en pressträff idag presenterade Alliansens fem kommunalråd en storsatsning för ökad trygghet i Uppsala.

20 miljoner kronor satsas i kommande budgetar för att komma tillrätta med de problem som finns idag. Alliansen vill se extra satsningar på socialtjänsten, som ska användas till utökad SSP-samverkan (skola-socialtjänst-polis), införa en 24-timmars garanti för samtal med vårdnadshavare när unga begår brott,  och snabbt kunna starta sociala insatsgrupper kring unga som ligger i riskzonen för att dras in i brottslighet.

– För att skapa vägar in i samhället för de som står utanför behöver alla goda krafter samverka, samtidigt som samhället tydligt och tidigt markerar mot all form av kriminalitet. Vi vill därför införa en 24-timmars garanti för samtal med vårdnadshavare när en ungdom begått brott samt utveckla och stärka SSP-samverkan för att säkerställa att ingen ungdom ska begå brott utan att lämplig åtgärd följer, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

Alliansen vill också se en trygghetsplan för Uppsala, satsningar på den fysiska miljön, införa trygghetsvakter även i Gottsunda och starta en trygghetscentral med ett särskilt nummer, dit den som känner sig otrygg i vårt gemensamma rum kan ringa akut, och få stöd via nattvandrare och liknande.

Alliansen kommer också driva på för lagförändringar på nationell nivå och vill se fler poliser i Uppsala.

Läs hela rapporten här: Trygghetsrapport Alliansen juni 2017

Läs pressmeddelande med kommentarer från kommunalråden här: Pressmeddelande 21 juni 2017 Alliansen storsatsar för att öka tryggheten i Uppsala